Máy Hút Hụi Nước PALADA

Máy Hút Hụi Nước PALADA

Máy Hút Hụi Nước PALADA

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 20

23%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 20

Giá bán: 2.450.000 vnđ
Giá gốc: 3.200.000 vnđ

Máy hút bụi Palada PD 15A

21%

Máy hút bụi Palada PD 15A

Giá bán: 2.650.000 vnđ
Giá gốc: 3.350.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 30A

23%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 30A

Giá bán: 2.400.000 vnđ
Giá gốc: 3.120.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30

21%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30

Giá bán: 2.350.000 vnđ
Giá gốc: 2.970.000 vnđ

Máy hút bụi thùng nhựa Palada PD40

33%

Máy hút bụi thùng nhựa Palada PD40

Giá bán: 3.300.000 vnđ
Giá gốc: 4.950.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD40

37%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD40

Giá bán: 3.000.000 vnđ
Giá gốc: 4.760.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD70

28%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD70

Giá bán: 4.600.000 vnđ
Giá gốc: 6.380.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn Palada PD 70A

38%

Máy hút bụi công suất lớn Palada PD 70A

Giá bán: 4.400.000 vnđ
Giá gốc: 7.150.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80-3

28%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80-3

Giá bán: 5.000.000 vnđ
Giá gốc: 6.990.000 vnđ

 Máy hút bụi công nghiệp Palada PD80

24%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD80

Giá bán: 6.200.000 vnđ
Giá gốc: 8.200.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 90

35%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 90

Giá bán: 5.300.000 vnđ
Giá gốc: 8.100.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt