Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa

Máy chấm công Ronald Jack F19

31%

Máy chấm công Ronald Jack F19

Giá bán: 4.350.000 vnđ
Giá gốc: 6.340.000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ K40

Máy chấm công vân tay và thẻ K40

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 3.100.000 vnđ

MÁY KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO BẰNG VÂN TAY F18

16%

MÁY KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO BẰNG VÂN TAY F18

Giá bán: 3.800.000 vnđ
Giá gốc: 4.500.000 vnđ

Máy chấm công WISE EYE WSE 950A

0%

Máy chấm công WISE EYE WSE 950A

Giá bán: 3.800.000 vnđ
Giá gốc: Liên hệ

Máy chấm công Ronald Jack DG600BID

7%

Máy chấm công Ronald Jack DG600BID

Giá bán: 2.790.000 vnđ
Giá gốc: 3.000.000 vnđ

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack U3

28%

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack U3

Giá bán: 1.950.000 vnđ
Giá gốc: 2.700.000 vnđ

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack U7

-31%

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack U7

Giá bán: 2.890.000 vnđ
Giá gốc: 2.200.000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909

0%

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909

Giá bán: 3.750.000 vnđ
Giá gốc: Liên hệ

Thiết bị Kiểm Soát cửa Mita F01

24%

Thiết bị Kiểm Soát cửa Mita F01

Giá bán: 2.500.000 vnđ
Giá gốc: 3.300.000 vnđ

Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay MITA F09

23%

Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay MITA F09

Giá bán: 4.900.000 vnđ
Giá gốc: 6.400.000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa MITA T8

0%

Máy chấm công kiểm soát cửa MITA T8

Giá bán: 5.200.000 vnđ
Giá gốc: 5.200.000 vnđ

Máy chấm công Kiểm Soát cửa 5000AID

17%

Máy chấm công Kiểm Soát cửa 5000AID

Giá bán: 4.800.000 vnđ
Giá gốc: 5.780.000 vnđ

Máy chấm công Ronald Jack DG600

19%

Máy chấm công Ronald Jack DG600

Giá bán: 2.800.000 vnđ
Giá gốc: 3.470.000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào GGIGATA  879A

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào GGIGATA 879A

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 5.150.000 vnđ

Máy chấm công Ronald Jack DG600ID

0%

Máy chấm công Ronald Jack DG600ID

Giá bán: 2.900.000 vnđ
Giá gốc: Liên hệ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt