Máy chà sàn Clepro

Máy chà sàn Clepro

Máy chà sàn Clepro

Máy chà sàn đơn CX200T - NEW 5/2020

25%

Máy chà sàn đơn CX200T - NEW 5/2020

Giá bán: 9.500.000 vnđ
Giá gốc: 12.750.000 vnđ

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17R

26%

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17R

Giá bán: 11.750.000 vnđ
Giá gốc: 15.800.000 vnđ

Máy chà sàn tạ CLEPRO CSW17 - NEW 2020

19%

Máy chà sàn tạ CLEPRO CSW17 - NEW 2020

Giá bán: 12.700.000 vnđ
Giá gốc: 15.600.000 vnđ

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17G - NEW 2020

19%

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17G - NEW 2020

Giá bán: 12.000.000 vnđ
Giá gốc: 14.900.000 vnđ

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17B - NEW 2020

19%

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17B - NEW 2020

Giá bán: 11.250.000 vnđ
Giá gốc: 13.900.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C45E - NEW 2020

12%

Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C45E - NEW 2020

Giá bán: 29.200.000 vnđ
Giá gốc: 33.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50B - Dùng Acquy

15%

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50B - Dùng Acquy

Giá bán: 41.500.000 vnđ
Giá gốc: 49.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái CLEPRO C66B

0%

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái CLEPRO C66B

Giá bán: 135.900.000 vnđ
Giá gốc: 135.900.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50E - Dùng Điện

13%

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50E - Dùng Điện

Giá bán: 35.500.000 vnđ
Giá gốc: 41.000.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt